ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРОЕКТИ ПО ЕРАЗЪМ+ БЯХА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ЗА ОЦЕНКА НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП

Начало » Последни публикации

01.07.2021

За първи път проектни предложения по програмата „Еразъм+“ бяха разпределени за оценка на случаен принцип. За 320 проектни предложения по ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ по „Еразъм+“ бяха избрани външни оценители автоматично и чрез жребий на публично събитие. То се организира от Центъра за развитие на човешките ресурси в качеството му на Национална агенция по програмата.

Идеята е разпределението на кандидатите към оценителите да е прозрачно и да се избегне субективният момент.

Външните оценители, които ще класират проектите, бяха разпределени за първи път чрез системата Assessment Module (част от системата за управление на проекти на ЕК) и чрез жребий. „За първи път ще разпределим публично проектните предложения към оценителите. Това ще стане чрез новата автоматична система на ЕК и чрез жребий. Целта е да покажем в реално време как се случва разпределението и да осигурим максимална автоматизация с минимална човешка намеса“, каза изпълнителният директор на ЦРЧР Михаил Балабанов.

Проектните предложения, които ще бъдат оценявани, са по „Образователна мобилност за граждани“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“, „Училищно образование“, „Образование за възрастни“ и „Младеж“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“