ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ 1 МЛН. ЛВ. ЗА НОВ КОНКУРС ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Начало » Последни публикации

07.07.2021

Малко над 1 млн. лв. допълнително финансиране ще получи Националната научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) с решение на Министерския съвет от днес. Основната част от средствата - до 960 хил. лв., се отпускат за провеждане на нов конкурс по научната програма за 2021 година. Очаква се финансиране да получат около 8 нови проектни предложения. Останалата част от сумата ще гарантира изпълнението на следващ етап на проектите по програмата, одобрени през 2020 г.

Програмата се изпълнява на конкурсен принцип от фонд „Научни изследвания“ и се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката. Тя е одобрена през 2018 г., а първите двугодишни проекти са финансирани през 2019 г.

„Петър Берон и НИЕ“ цели да ускори реинтеграцията и кариерното развитие на учени в български висши училища и научни организации. Успешното й изпълнение се очаква да повиши броя на утвърдените и водещи учени, които създават и развиват съвременни научни изследвания и въвеждат най-новите научни идеи и достижения в образователния процес във висшите училища. Това ще допринесе също за икономическия растеж и повишаването на конкурентоспособността на страната.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“