СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАУЧЕН КОМПЛЕКС В ОБЛАСТТА НА ИКТ

Начало » Последни публикации

07.07.2021

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ започна изграждането на Центъра за върхови постижения УНИТе в приоритетна област „Информатика и информационни и комуникационни технологии“. Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, ректорът на СУ проф. Анастас Герджиков, кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова и ръководителят на проекта проф. Красен Стефанов направиха първа копка на новия научно-изследователски комплекс.

Проектът се финансира по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е на стойност близо 30 млн. лв. От тях за строително-монтажни работи на Центъра за върхови постижения в София са близо 6.6 млн. лв.

По проекта УНИТе, който трябва да завърши в края на 2023 г., си партнират Софийският университет, Техническият университет – София, университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ (Бургас), Русенският университет „Ангел Кънчев“, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“.

Новият научен комплекс ще се намира в съседство на Факултета по математика и информатика на СУ. В близост ще бъдат построени още два института – в областта на изкуствения интелект и на големите данни.

Министър Денков посочи, че едно запустяло място от десетки години има шанс след две-три години да се превърне в център на науката в областта на математиката и информационните технологии не само в София, а и в България. "Количественото натрупване води до качествени изменения. Надявам се, че натрупването на институти на това място ще изведе СУ и българските висши училища на друго качествено ниво на европейската сцена. Трябва да успеем да привлечем още млади изследователи, защото институтите не са сградите, а са учените, които работят в тях. Трябва да привлечем и учени от чужбина. Тези сгради не трябва да останат с огради между тях, а да заработят заедно. Те трябва да се превърнат в общ комплекс от научни институти, в който са обединени усилията и с ФМИ на СУ, и с БАН. Ако това се случи, София и България ще изглеждат по съвсем различен начин на картата на науката. И това вече не е мечта, а план за действие“, каза още по време на официалната церемония проф. Денков.

Това е най-амбициозният проект по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" в областта на ИКТ и се отличава от другите проекти, защото цели да създаде разпределена научна инфраструктура, каза проф. Красен Стефанов. Тази инфраструктура ще обхване цялата страна, като освен в СУ, подобни институти ще бъдат изградени в Техническия университет в София, в Бургас, Русе и в Шумен. Проектът е мултидисциплинарен, защото в него се използват съвременните методи в математиката, информатиката и ИТ за реализация на важни приложения за бизнеса и обществото.

В новия научно-изследователски център ще има лаборатории за Интернет на нещата (IoT), „Отворени данни и услуги с тях за гражданите“, „Интернет на нещата в интелигентните градове“ и „Data Science“, конферентни зали, стаи за видеоконферентни разговори, иновационни форуми и др. Ще бъде създаден и дигитален иновационен хъб.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“