ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

06.02.2014

По предписание на здравните органи  като противоепидемична мярка учебният процес се прекратява в 125  училища в страната:  

Област Варна – 124 училища  - от 05.02. до 07.02.2014 г.

Област Враца – 1 училище -  ПГО "Ел.Багряна", град Бяла Слатина - от 6.02. до 07.02.2014 г.

Поради непредвидени ремонтни дейности учебният процес се прекратява в 2 училища:

Област Ловеч -  1 училище - ОУ "Васил Левски", град Ловеч - от 05.02. до 07.02.2014 г.

Област Плевен – 1 училище -  СОУ "Христо Ботев", град Никопол  - от 06.02. до 07.02. 2014 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“