ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС

Начало » Последни публикации

06.02.2014

По предписание на здравните органи  като противоепидемична мярка учебният процес се прекратява в 125  училища в страната:  

Област Варна – 124 училища  - от 05.02. до 07.02.2014 г.

Област Враца – 1 училище -  ПГО "Ел.Багряна", град Бяла Слатина - от 6.02. до 07.02.2014 г.

Поради непредвидени ремонтни дейности учебният процес се прекратява в 2 училища:

Област Ловеч -  1 училище - ОУ "Васил Левски", град Ловеч - от 05.02. до 07.02.2014 г.

Област Плевен – 1 училище -  СОУ "Христо Ботев", град Никопол  - от 06.02. до 07.02. 2014 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“