ДНЕС БЕ ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БАН И НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ЯПОНИЯ

Начало » Последни публикации

30.03.2012

Днес, 30 март 2012 г., в присъствието на г-жа Цецка Цачева, председател на Народното събрание, и на министър Сергей Игнатов в БАН бе подписано споразумение за научно сътрудничество между Българската академия на науките и Научният съвет на Япония (SCJ). Документът бе подписан от президента на SCJ проф. Такаши Ониши и от акад. Никола Съботинов, председател на БАН.

Споразумението има за цел да насърчи по-интензивно сътрудничество между БАН и SCJ в развитието на фундаменталните, приложните, хуманитарните и социалните науки и особено в области като: енергийни ресурси и енергийна ефективност; нанонауки, нови материали и технологии; биомедицина и качество на живот; климатични промени и рискове.

„Днешният ден е наистина знаменателен. Връзките между България и Япония са доста стари. И аз много пъти съм казвал, че Япония е любима страна на България“ – каза след подписването на документа министър Игнатов. Според него подписването на Споразумението е и едно признание за българската наука и е изключително правилна стъпка в решаването на глобални проблеми, които стоят не само пред Япония, не само пред България, а пред цялото човечество. „Българските учени работят изключително успешно в японските научни организации. Те се представят много добре. И аз съм убеден в успеха на този договор. Наистина днес е знаменателен ден“, подчерта министър Игнатов и пожела „на добър час“ на осъществяването на споразумението.

Ръководителите на двете научни организации изтъкнаха значимостта на Споразумението за развитието на сътрудничеството между България и Япония при осъществяването на съвместни проекти. Проф. Такаши Ониши изрази признателност към българите и към правителството на България за топлата и всеотдайна подкрепа към японския народ след разрушителното земетресение през миналата година.

На церемонията по подписването на документа присъстваха Н. Пр. Макото Ито, посланик на Япония, Огнян Стоичков, председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, както и видни наши учени.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“