СЪОБЩЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Начало » Последни публикации

31.01.2012

Във връзка със зачестилите запитвания и молби относно обявяване на извънредна ваканция поради неблагоприятни метеорологични условия от министъра на образованието, младежта и науката информираме всички заинтересовани страни, че при обявяване на извънредна ваканция се спазва определена процедура. Районните здравни инспекции ежедневно следят температурите в съответното населено място (при неблагоприятни метрологични условия) и броя на присъстващите учениците в клас (при грипна епидемия). При наличие на интензивен епидемичен процес и температури под допустимите стойности РЗИ уведомява началника РИО и кмета на населеното място. В правомощията на кмета на общината е да обяви, след съгласуване с началника на РИО, прекратяване на учебния процес поради извънредни или непредвидени обстоятелства.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“