ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ВЯРВАМ, ЧЕ 41-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЩЕ ПРИЕМЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЗАКОН ЗА МЛАДЕЖТА

Начало » Последни публикации

30.01.2012

На 30 януари 2012 г. се проведе Кръгла маса „Обсъждане на проект на Закон за младежта“. Председателят на Народното събрание г-жа Цецка Цачева откри форума. „Изразявам задоволство от това, че министър Сергей Игнатов поставя в дневния ред на обществото темата за нормативната уредба на въпроси, които до момента не можаха да намерят място в законодателната система на България. Идеята за Закон за младежта витае в юридическите среди и в политическото пространство с една повече от 30-годишна давност“ - сподели г-жа Цачева. Тя добави, че България, като член на Европейския съюз, се движи в крак с хармонизирането на подобно законодателство, което съществува в редица европейски страни. Г-жа Цачева изрази мнението си, че парламентаристите ще се обединят по темата за младежта на България, и че законът ще бъде подкрепен с широко съгласие. „Вярвам, че е възможно 41-то Народно събрание да приеме за първи път Закон за младежта“ – подчерта тя.

„Материята е изключително сложна. Мисля, че трябва да стигнем до съгласие. Въпросът е как да се подкрепят младите хора – от общините, от държавата, при първите им стъпки“, изрази убеденост министър Сергей Игнатов. Той обърна внимание на осъществяваната от началото на мандата му политика по отношение подкрепата на младите хора в България.

„Цялата ни политика, която провеждаме е насочена към подпомагане кариерното развитие на младите хора, каза министър Игнатов, като цитира приемането на Закон за развитието на академичния състав в Р България, който поощрява израстването на млади учени и Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020. Тази стратегия има специални текстове, насочени към научното развитие на студентите и младите хора.

„Да припомня, че ние въведохме системата за студентско кредитиране, което също е в помощ на младите хора. Тази година правителството застава с държавна гаранция зад студентските кредити от 80,5 млн. лв. Имаме Национална стратегия за младежта до 2020 г., имаме План за действие по нейното изпълнение за 2011 г.“, заяви министър Игнатов.

Огнян Стоичков, председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, подчерта, че повечето негови колеги от комисията са в залата. Днешната дискусия има няколко задачи да реши – имаме ли нужда от такъв закон, този закон дали решава най-важните проблеми на младежките организации и каква е координацията между всички организации в провеждането на младежката политика. Огнян Стоичков високо оцени проектозакона. Той изрази убеденост, че ще се получи добър закон.

Заместник-министър Петя Евтимова представи основните положения в закона. Тя аргументира необходимостта от приемането на такъв закон и приемането на легалните дефиниции, свързани с младежката политика. Сред мотивите бе посочена необходимостта от разпределяне на отговорностите по провеждането и финансирането на младежката политика.

В презентацията си зам.-министър Евтимова се спря на основни, приети през последните години, документи, свързани с младите хора, върху които е изграден проектът на Закон за младежта. Сред основните инструменти при осъществяването на младежката политика се посочва изграждането на Национален консултативен съвет по въпросите на младежта.

След приключването на дискусията зам.-министър Евтимова отговори на редица от изразените становища и поставени въпроси.

Независимо, че споделяме различни ценности, представителите на младежките организации са бъдещето на България – заяви в заключителните си думи по обсъждането на законопроекта министър Сергей Игнатов. Той подчерта, че ще бъдат отчетени всички направени предложения, за да може предлаганият текст на законопроект да не бъде като кодекс, а да се даде възможност и на организации, и на отделен индивид да участват.

В оживеното обсъждане взеха участие народни представители, заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова, заместник министърът на физическото възпитание и спорта Лазар Каменов, социологът Антоний Гълъбов, зам.-председателят на ДАЗД Калин Каменов, председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, представители на над 58 младежки организации.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“