МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ ОТКРИ НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ ЗА МЛАДИ ХОРА В С. ДОЛНИ ЛОЗЕН

Начало » Последни публикации

24.01.2012

На 24 януари 2012 година, в 11 часа министър Сергей Игнатов официално откри Наблюдаваното жилище за млади хора, напускащи социалните институции, намиращо се в с. Долни Лозен. Жилището е част от проект „Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции”, финансиран от фондация „Велукс”, Дания и подкрепен от Международната федерация на Червения кръст/ Червения полумесец – Зона Европа. Основната цел на проекта е деинституционализацията на децата в социалните заведения и осигуряване на подкрепа за успешната им интеграция в българското общество.

В наблюдаваното жилище ще се настаняват 12 младежи, за срок от три месеца до една година, които ще имат възможност да изграждат умения за самостоятелен живот, да се включат в различни образователни и обучителни курсове, дейности на Българския младежки Червен кръст. Младите хора ще бъдат подпомогнати от доброволци и специалисти в намирането на работа. По този начин ще бъде стимулирано тяхното социално включване, самоинициатива и формиране на способност за поемане на отговорности.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“