УЧЕНИЦИ ОТ БЯЛА СЛАТИНА НА ГОСТИ ПРИ МИНИСТЪР ИГНАТОВ ЗА ВАСИЛИЦА

Начало » Последни публикации

13.01.2012

На 13 януари 2012 г., по повод отбелязването на Василица – Ромската нова година, на министър Сергей Игнатов гостуваха ученици от Начално училище „Христо Смирненски“, гр. Бяла Слатина. Те поздравиха министъра и заместник - министрите с ромски наричания и песни.

Училище „Христо Смирненски“ в гр. Бяла Слатина, област Враца, е станало своеобразен център за местната общност. Успешни са практиките по привличане на децата към училищния живот. Чрез проекти е подобрена материалната база на училището и е създадена по-приятна среда за децата. Родителите са заинтересовани за училищния живот. Учителите са мотивирани и използват интерактивни и интеркултурни техники в учебния процес. В училището по свободноизбираема подготовка от 2004 г. се изучава „Фолклор на етносите – ромски фолклор”.

Чрез въвеждане и прилагане на адекватни практики НУ”Хр.Смирненски” е включено към програмата за намаляване на отпадането на ромски деца като базово за община Бяла Слатина и работи с пилотните училища в с.Галиче и в с.Търнава, с които развиват успешна екипна дейност.

Сред гостите за празника Василица в МОМН бяха и представители на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“