ПЕТАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА”

Начало » Последни публикации

10.01.2012

25-28 април 2012 г., Велико Търново

В периода от 25 до 28 април във Велико Търново ще се проведе Петата национална научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”. Конференцията ще бъде посветена на 130 годишнината от откриването на първата детска градина "Детинска мъдрост" в България. Научно-практическата конференция "Водим бъдещето за ръка" има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на  традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на детския учител.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“