МИНИСТЪР ИГНАТОВ СЕ СРЕЩНА СЪС СТУДЕНТИ ОТ ЮРИДИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ „ТЕМИДА” В УНСС

Начало » Последни публикации

22.12.2011

На 22 декември 2011 г., министър Сергей Игнатов проведе среща със студенти по покана на сдружението за юридическо развитие „Темида“ към ЮФ на УНСС и Националното представителство на студентските съвети (НПСС). Обектът на дискусията бе „Реформи и модернизация на висшето образование“ .

Министър Игнатов зададе основната насока на дискусията като сподели вижданията си по основни теми, които стоят пред образованието в световен и в европейски мащаб. По въпроса за качеството на висшето образование, проф. Игнатов подчерта, че войната за качеството в университетите трябва да се води ежедневно. Един от компонентите в това отношение е студентската мобилност – както на вътрешно-университетско равнище, така и между университетите в България и в световен план. Добри предпоставки за развитието на изследователска дейност в България са Законът за развитие на академичния състав в Р България и Националната стратегия за развитие на научните изследвания, сподели проф. Игнатов. Научните изследвания следва да се развиват в университетите, защото само там става възпроизводството на човешкия потенциал на нацията.

Като постижение през годините на прехода министър Игнатов изтъкна факта, че университетите не позволиха да се превърнат в арена на политически битки.

В период на криза хората с висше образование имат по-добра перспектива, имат много повече изходи. Те създават собствени пътеки, по които вървят, сподели наблюденията си министър Игнатов.

Като успех в областта на предприетите реформи бяха изтъкнати въвеждането на студентското кредитиране и на рейтинговата система на висшите училища в България.

„Разрешихме университетите сами да признават дипломите от чужбина. Прави се акредитация, приравнява се към кредитната система, която действа в момента и продължавате своето образование“ – каза министърът и подчерта, че автономията на висшите училища ще се засилва. В тази връзка той говори за предимствата на вътрешната мобилност на студентите. Проф. Игнатов сподели виждането си, че най-голямата „авантюра“ е човек да си създаде собствена образователна пътека. Това е голямата привлекателност и красота на висшето образование.

Като говори за работата върху финализиране на проекта на нов закон за науката и висшето образование, той изрази увереност, че студентските организации ще направят свои предложения.

Специален акцент в дискусията министър Игнатов постави върху връзката между рейтинговата система и желанието на студентите да участват в научни изследвания още на бакалавърско равнище. Той се позова на опита в чужбина, но подчерта, че всяко нещо, което работи успешно някъде по света, задължително минава през нашата призма, за да се превърне в наш модел чрез преливане на идеи.

На срещата, освен домакините от Юридическия факултет на УНСС и представители на Националното представителство на студентските съвети, присъстваха и активно участваха студенти от други факултети на УНСС, от СУ „Св. Климент Охридски”, от Нов български университет, от Варненския свободен университет.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“