МИНИСТЪР ИГНАТОВ ВРЪЧИ ДИПЛОМИ ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Начало » Последни публикации

20.12.2011

На 19 декември 2011 г. в Лесотехническия университет Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката, присъства на тържествената церемония по връчване на дипломи за присъдена образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, както и за академичните длъжности „доцент” и „професор” по новия Закон за развитие на академичния състав в Република България.

Министър Игнатов поздрави всички, които получиха своите степени и звания и подчерта, че това е тяхно лично постижение, техен личен успех.

Реформата и новият Закон за развитие на академичния състав в Р България ще имат дългосрочен успех, според проф. Игнатов. Той е убеден, че това ще доведе до повишаване отговорността на университетите и до намаляване на броя им, до по-голяма динамика и по-опростени процедури. Министър Игнатов отбеляза, че световната тенденция за повишаване на таксите за обучение ще доведе до диференциация и ще даде възможност на отличните студенти да се обучават безплатно.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“