ИНВЕСТИЦИЯ В МЛАДИТЕ ХОРА И В БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Начало » Последни публикации

08.12.2011

Днес, 8 декември 2011 г., на специална церемония в МОМН десет български университети получиха ново компютърно оборудване от веригата хипермаркети „Технополис”.

Дарението е организирано със съдействието на министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов. След като поздрави академичната общност и всички присъстващи със студентския празник, министър Игнатов благодари на компанията за социално отговорната мисия, с която са се заели. Той подчерта, че „това, което се прави днес, се вписва в голямата тема за връзката между бизнеса и образованието. С такива, на пръв поглед малки стъпки, през годините тази спойка става все по-здрава.” В заключение министър Игнатов изрази своята увереност, че това е добра практика, която ще бъде последвана.

Изпълнителният директор на „Технополис” г-н Божидар Колев сподели, че намерението да направят този благотворителен жест е продиктувано от тяхното желание младите хора да се задържат у нас – „да останат да учат, да живеят и да работят в България”. Чрез новооборудваните компютърни кабинети обучението да стане по-задълбочено, по-привлекателно и по-интересно. „Инвестицията в младите хора е инвестиция в бъдещето на България”, каза в заключение г-н Колев.

10-те университета, на които бе предоставена техниката са: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Технически университет – София, Университет по библиотекознание и информационни технологии – София, Нов български университет – София, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Тракийски университет – Стара Загора и Университет „Проф. Асен Златаров” – Бургас. Дарената техника представлява напълно окомплектовани компютърни конфигурации или други устройства – мултимедийни проектори, скенери, принтери, според специфичните нужди за обучение на студентите в съответното висше училище.

На церемонията присъстваха ректори, заместник-ректори и представители на ръководствата на висши училища. Благодарност изказаха ректорът на СУ „Св. Климент Охридски” проф.Иван Илчев, доц. Пламен Бочков, заместник-ректор на Нов български университет, доц.Иван Кралов, заместник-ректор на Техническия университет, София и доц.Жоржета Назърска, декан в Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Повод за хубавия жест е 10-годишнината от създаването на веригата „Технополис”. Стойността на подарената техника за всеки един университет възлиза на 10 000 лв.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“