ПРОФ. КЛИСАРОВА ПОСЕТИ УЧИЛИЩЕТО НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 1 ДЕН

Начало » Последни публикации

19.03.2014

 

Проф. Анелия Клисарова посети Професионална гимназия „Проф. Асен Златаров“ във Видин. В гимназията учи Андреа Петрова, която влезе в ролята на министър на образованието и науката за 1 ден на 12 март 2014 г. Проф. Клисарова и Андреа, заедно с директора инж. Мариета Георгиева, Мирела Питкова – министър за 1 ден на труда и социалната политика и началника на Регионалния инспекторат във Видин за 1 ден Мария Тодорова разгледаха кабинетите по практика в гимназията.

 

След като разгледа училището министър Клисарова се срещна с учителите и учениците в Конферентната зала на гимназията. В хода на разговора младежите поставиха въпроса за натовареността на учебния процес. Те бяха категорични, че 12. клас може да е времето за професионална подготовка или т. нар. предуниверситетски клас. „Трябва да помислим за по-раздвижен модел на обучението в 12. клас", коментира министър Клисарова. По думите й подобен модел би могъл да се обмисли и да се въведе.  Учениците предложиха да се учат повече чужди езици, а учителите поставиха проблема за липсата на съвременни учебници и учебни помагала по професионалните предмети. Директорът на гимназията обяви, че започват работа по нов проект, свързан с електронното съдържание на учебния материал. Планът предвижда учениците да се запознават предварително с новия урок, а в час да се дискутират и доразвиват темите. Проф. Клисарова пое ангажимент да свърже екипа от ученици, които работят по проекта, с ИКТ специалистите от министерството.

 

По-рано през деня, след края на изнесеното заседание на Министерския съвет във Видин, проф. Клисарова се срещна с екипа на Регионалния инспекторат по образованието (РИО) в града. Началникът на РИО Марийка Василева направи кратък преглед на образователните проблеми в региона и подчерта необходимостта от някои промени в административните процедури, свързани с инспектирането.

 

Във Видин министър Клисарова осъществи среща и с директори на училища от областта, на която присъства и кметът на града Герго Гергов.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“