МИНИСТЪР АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: ВЪВ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ЩЕ ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛ И НА БИЗНЕСА

Начало » Последни публикации

24.03.2014

„Бизнесът ще участва в образованието и науката на три етапа – средно образование, висше образование, научни изследвания. Всички сме убедени, че образованието не бива да бъде самоцелно. Трябва да дадем на младите хора знанията, уменията, компетентностите, които са необходими за реализацията им в живота. Само по този начин ще ги мотивираме да бъдат в училище, и университета, ще ги мотивираме за тяхната реализация.“ Това подчерта министър Анелия Клисарова при откриването на  Международната конференция „Образование и бизнес. На един език ли говорят теорията и практиката“, която се проведе  днес в Sofia Event Center.

Министър Клисарова посочи че има пет училища, които вече са въвели  дуалната система или учене по време на работа.  „Искам да ви уверя, че с бизнеса сме единодушни. Държавните образователни стандарти и изисквания ще бъдат спазвани. Всеки от учениците в дуалната система на обучение ще може да вземе матурите си и да продължи своето висше образование. Ролята на бизнеса при дуалната система е много голяма, защото трябва  да осигури работните места там, където ще се провеждат практиките и обучението. Бизнесът трябва да участва в изработването на учебните планове и програми по практика. Трябва заедно да участваме в обучението на наставниците и в обучението на самите преподаватели от професионалните гимназии.  Трябва да включим цялото общество – бизнеса, образователната система, кметовете, общините, за да развием тези професии, които ще са необходими за дадения регион и за цялото общество. Благодаря на тези ректори, които сключиха договори с професионалните гимназии, така че да се осигури този плавен преход между средно и висше образование“, изрази виждането си проф. Клисарова. Тя обясни, че по този начин преподаватели от университета участват и в програмите, и в обучението на учениците. Учениците пък имат възможност да използват базата, лабораториите на съответното висше училище.

По отношение на научните изследвания тя подчерта, че не бива науката да се прави самоцелно. По думите й само научни постижения, които могат да бъдат реализирани в практиката, водят до принадена стойност,  успешен бизнес и до успешно развитие на цялото общество.

В момента се променя правилникът на Фонд „Научни изследвания“. Ще бъде обявена нова сесия. По предложение на министерството в Изпълнителния съвет на Фонда ще има и представител на бизнеса.

Пред журналисти министър Клисарова разясни пътя, по който бизнесът ще участва при подготвянето на кадри за пазара на труда. „Искаме да направим междуведомствени групи, в които да участват представители на министерството, на местната власт, директори на училища и представители на бизнеса. Това е особено важно при планирането на приема за професионалните гимназии, които ще осигуряват дуалното обучение. Така план-приемът ще бъде съобразен с развитието на съответния регион и това вече започва да се прави. Участват много активно и представители на бизнеса, което е много добър знак. Има професии, които не са толкова привлекателни и няма много професионални гимназии, които искат да ги заложат, затова ще определим така наречените защитени професии, обясни проф. Клисарова.

В Международната конференция, организирана от Bulgaria on Air, Investor, Bloomberg и др. партньори, от страна на МОН участваха също Неда Кристанова, директор на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование, и Емилия Вълчовска, началник на отдел „Професионално образование и обучение“. С мнения  и презентации по темата се включиха ръководни представители и експерти от Българската академия на науките, от висши училища,  от работодателски организации, от деловите среди, от местната власт както и от неправителствени организации.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“