ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ИВАН КРЪСТЕВ: ВИЗИЯТА НА МОН Е ПОДГОТОВКАТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ НИ ОЛИМПИЙЦИ ДА БЪДЕ АНГАЖИМЕНТ НА ДЪРЖАВАТА

Начало » Последни публикации

24.03.2014

„Визията на Министерството на образованието и науката за условията при провеждане на индивидуалната и на груповата подготовка на участниците в олимпийски състезания, както и осигуряване на възнагражденията на преподавателите и учените, които години наред работят с учениците, както и покриването на разходите по участие в олимпиади зад граница, трябва да бъде ангажимент на държавата.“ Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев по време на един от модулите на двудневната  Първа национална олимпийска конференция по природни науки и иновации, която се провежда на 24 и 25 март 2014 година в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В експозето си заместник-министър Кръстев изрази съжаление, че в сравнение с 2009 г.  средствата за участие на българските ученически отбори в периода от 2010 г. до 2013 г. прогресивно са намалявали. Това неминуемо дава отражение върху мотивирането на участниците в различни международни състезания и особено на преподавателите, които неуморно от години работят България да заслужи подобаващо място.

„Със сигурност в бюджета за следващата 2015 г. ние ще се постараем да направим необходимите разчети, да осигурим средства и да покрием всички компоненти, за да се запазят нивата, достигнати през предходни години“, изтъкна заместник-министър Кръстев. Той сподели, че от страна на МОН са водени разговори със Съюза на математиците в България, с представители на Българската академия на науките, с учители, със Синдиката на българските учители, като се планира след старта на новата оперативна програма за програмния период 2014 – 2020 г. да започне мащабна инициатива в цялата страна, която да осигури извънкласни и извънучилищни занимания, включително с отделен компонент, който да е свързан с подготовката на олимпийските ни отбори. В контекста на програмата според заместник-министър Кръстев трябва да се намери подход, който да съчетава от една страна масовост на участието, т.е. учениците, които имат интерес към природните науки, да имат възможност да ги упражняват, като се започне от най-малките – от първи клас, и от друга страна – трябва да има целенасочена подкрепа за учениците с изявени дарби в определени сфери.

„Трябва да поздравим вашите учители, ръководители и въобще хората, които работят на това поле – българските математици и физици“, обърна се към участниците в конференцията заместник-министър Кръстев.

Той отговори и на редица въпроси, свързани с решаване на проблемите с финансирането на участието на отборите с ученици в световните олимпиади, и планирането на средства за домакинството на България на такъв тип международни състезания, както и за квалификацията на учителите.

Първата национална олимпийска конференция по природни науки и иновации е организирана от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, Министерството на образованието и науката, Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Съюза на математиците в България и др. Форумът е под патронажа на Президента на Р България Росен Плевнелиев като в шест модула се дебатира по темата „Диалог между държавата и обществеността. Кой подкрепя най-талантливите ученици в България?“ В програмата на конференцията се представят успехите и високите постижения на българските отбори и състезатели в международните състезания и олимпиади по природни науки. В паузите между модулите наши ученици презентират свои разработки. В един от модулите се разглежда  нормативната рамка на участието и подготовката в международни олимпиади и състезания, както и проблематиката, свързана с домакинството на България на такива форуми. В общата дискусия по темата е включена ученическа и студентска сесия на тема „Носителите на олимпийски медали в училище и в университета“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“