УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА „СТУДЕНТИ НА СТАЖ В МОН“

Начало » Последни публикации

03.04.2014

До 15 април 2014 година се удължава срокът за кандидатстване по програмата „Студенти на стаж в Министерството на образованието и науката“.

С програмата се предоставя възможност на студенти за практическо реализиране на придобитите от тях теоретични знания в реална работна среда. Чрез запознаване със структурата и функциите на администрацията на Министерството на образованието и науката и със специфичните дейности на отделните структурни звена, студентите-стажанти ще получат възможност за придобиване на умения за работа в динамична среда, в сътрудничество с утвърден екип от професионалисти по проблемите на образованието и науката.

На сайта на МОН в раздел „Конкурси/Студенти“ е публикувана покана, в която подробно са описани  изискванията към кандидатите за съответните стажантски позиции, условията  и редът  за кандидатстване, необходимите документи и начинът на провеждане на конкурса „Студенти на стаж в МОН“.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“