СЪОБЩЕНИЕ НА МОН

Начало » Последни публикации

08.04.2014

Поради служебна ангажираност на председателя на комисията за провеждане на конкурси се променят датите за провеждане на конкурси за началници на следните регионални инспекторати по образование (РИО):

РИО - Благоевград;

РИО - Сливен;

РИО - Разград;

РИО - Бургас

на 16.04.2014 г. от 10,00 часа в зала 3 на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката (МОН), гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, а за:

РИО - Монтана;

РИО - Ямбол

на 17.04.2014 г. от 10,00 часа в зала 3 на VII етаж, в сградата на МОН.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“