МИНИСТЪР КЛИСАРОВА: ПРАВИМ РЕГИСТЪР НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ СЪЩО ЩЕ СЕ РЕГИСТРИРАТ

Начало » Последни публикации

11.04.2014

„Нашата цел е да въведем единна система, която да включва регистър на всички учители в България и на тяхната квалификация. За центровете, които имат право да провеждат такива квалификационни курсове на учителите, също ще бъде създаден регистър.“ Това каза министърът на образованието  и науката  проф. Анелия Клисарова при представянето на проекта за стратегия за развитие на педагогическите кадри на форума  „Образованието – модерно, достъпно, качествено“, който се проведе в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Във форума взеха участие представители на местната власт, ректори и преподаватели от висши училища, директори и учители, както и представители на Българската стопанска камара и на бизнеса от Северен централен регион за планиране. Приветствия към присъстващите отправиха областният управител на Русенска област Венцислав Калъчев, кметът на града Пламен Стоилов и ректорът на Русенския университет проф. Христо Белоев.

„За да върнем доверието в българския учител, професията трябва да стане регулирана.  Считам че това е изключително важно, защото ще ни помогне да регулираме качеството на образованието. Трябва да променим така учебните планове и програми, така че да бъдат атрактивни за децата, като спазваме и добрите наши образователни традиции. Трябва да привлечем млади хора в професията“, каза министър Клисарова.

По думите й връзката образование – бизнес е изключително важна както по отношение на средното, така и на висшето образование. Въвеждането на дуалната система или системата учене чрез работа ще помогне за намаляване на младежката безработица и за намаляване броя на отпадналите от образователната система.

На срещата представители на бизнеса заявиха готовност да се включат като партньори в дуалната система. Фирми обявиха, че не само ще обучават средни специалисти, но ще дават стипендии и дори ще спонсорират бъдещите специалисти да участват в международни конкурси.

Директори на училища поставиха и проблема с обема документация, с която е свързана работата им. Министър Клисарова обясни, че всеки момент проектът на стратегия за развитие на ИКТ ще влезе за обсъждане в Министерския съвет. В нея се предвижда да се създаде единна система за електронен обмен на документи между образователните институции.

В Русе министър Клисарова коментира и въпроса, свързан с предложението основното образование да се завършва в девети клас. По думите й предложението тепърва ще се обсъжда. После ще го коментираме. Искам да чуя мнения", заяви тя.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“