ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АТАНАСКА ТЕНЕВА СЕ СРЕЩНА С ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Начало » Последни публикации

15.04.2014

Заместник-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева посети  Търговската гимназия „Васил Априлов“ и Професионалната гимназия по механоелектротехника  „9-ти май“ в гр. Червен бряг.

Тя се срещна и с екипа на средищното СОУ „Д-р Петър Берон“ в града, където разгледа класните стаи на първокласниците,  реновирани и оборудвани по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“.

В СОУ „Д-р Петър Берон“ заместник- министър Тенева участва в среща-дискусия с директорите на общинските и държавни  училища от общината на тема „Проблемите на образованието и взаимодействието между институциите“. На срещата присъстваха  началникът на Регионалния инспекторат по образованието - Плевен Албена Тотева, членове на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания към Общинския съвет и служители от дирекция „Хуманитарни дейности“ в общината.

„Дължа да отбележа, че отговорността за това, което се случва днес в училището е наша, на министерството, на учителите, на родителите, на цялото общество“, заяви заместник-министър Тенева при откриването на дискусията. „Именно затова връзката между училището и родителите и връзката между училището и общината е изключително важна и необходима при разпределяне на отговорностите. Без партньорството между институциите, училището и родителите трудно можем да вървим напред“, подчерта още г-жа Тенева.

На срещата бяха обсъдени въпроси за състоянието на училищната мрежа, за делегираните бюджети, за работата с родителите, за пълноценното използване на часовете за консултации по различни предмети, за работата по намаляване броя на напускащите училището деца, за привличане на младите учители, за мандатността на директорите и др.

По-късно в заседателната зала на Областния съвет в  гр. Плевен  заместник-министър Атанаска Тенева и г-жа Емилия Вълчовска, началник отдел „Професионално образование и обучение“ в МОН, участваха в среща-разговор с директорите на професионалните гимназии от областта на тема „Професионалното образование и обучение в област Плевен – акценти и приоритети“.  Според екипа на МОН  взаимодействието между училищата и бизнеса е от особена важност. Връзката между тях е изключително необходима при осъществяването на практиката, каквато се предвижда при дуалното обучение.  Като добра възможност в това направление в момента беше посочен и проект „Ученически практики“, изпълняван от МОН по ОП „Развитие на човешките ресурси“,  съфинансиран от ЕСФ, в който са се включили 24 професионални гимназии и спортното училище в област Плевен. „Обучението чрез работа е една възможна форма на обучение, форма на партньорство. За нас е много важен ангажиментът на конкретните работодатели. Когато се работи в координация и сътрудничество винаги има добри резултати“, заяви заместник-министър Тенева, разяснявайки акцентите в концепцията за промени в Закона за професионалното образование и обучение, които предстои да бъдат приети от народните представители скоро.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“