ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРЪСТЕВ ОТКРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТА НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

16.04.2014

В гр. Кюстендил заместник-министър Иван Кръстев откри Информационен ден за представяне на проекта на новата Оперативна програма на Европейския съюз „Наука и образование за интелигентен растеж“, която ще се изпълнява от Министерството на образованието и науката (МОН).

Бяха представени обхватът, основни приоритетни оси и инвестиционни приоритети на новата оперативна програма. В Информационния ден, който се проведе в Народно читалище „Братство“, взеха участие Иван Модев, главен директор в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ и Стоян Цонев, заместник-главен директор в същата дирекция. На събитието присъства и Иван Андонов, председател на Общинския съвет в Кюстендил.

От представители на училища, детски градини и неправителствени организации, които присъстваха на информационната проява, бяха получени препоръки за продължаване на успешни инициативи, реализирани от МОН със средства от Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - проект „УСПЕХ. Да направим училището привлекателно за младите хора“, както и проектът „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“