ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРЪСТЕВ ГОСТУВА НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Начало » Последни публикации

26.04.2014

С поредица от различни по характер събития Физическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ направи атрактивен за малки и големи своя Ден на отворените врати на 26 април 2014 г.

Деца и ученици на различна възраст, както и техни близки, имаха възможност да се докоснат до чудния свят на физиката на територията на Физическия факултет по зали и лаборатории. Успоредно с популяризиране на дейността на ЦЕРН посетителят можеше да се запознае с поднесени по привлекателен начин физически свойства и ефекти. Физическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е на челно място в професионално направление „Физически науки“ в рейтинговата система на Министерството на образованието и науката за 2013 година, а при дипломиралите се в различни области на физиката млади хора безработицата е по-малко от 2 процента.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“