ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРЪСТЕВ: ОЩЕ ОТ РАННА ВЪЗРАСТ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ НАСЪРЧАВА АКТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ, ЗА ДА ИЗГРАДИМ ПО-СПРАВЕДЛИВО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

Начало » Последни публикации

28.04.2014

„Идеята в хода на промените в образованието да има тесен диалог с педагозите, с педагогическите съветници, с психолозите в училищата – да започне по-активна подготовка от възможно най-ранна възраст за създаване на активно поведение на младите хора“. Това заяви заместник-министър Иван Кръстев при откриването на публично обсъждане на интерактивен модул за гражданско образование в средните училища, разработен по проект „Избери да участваш“. Той добави, че активното поведение на младите хора, включително и на децата, трябва да се изразява и чрез техни инициативи, които да бъдат насърчавани от училищните ръководства. Младите хора трябва да придобият чувството, че наистина нещата зависят и от тях. Те трябва да имат знанието, разбирането че съществуват необходимите лостове за постигането на промените, каза той.

Калина Панайотова, председател на Центъра, направи кратка презентация на осъществените по проекта дейности. „Ние си поставяме като основна цел да насърчим демократичните ценности, особено сред младите хора, като повишим тяхната информираност за техните основни права и задължения като граждани с право на глас, да изградим трайни представи и съзнание за честни и свободни избори и за активно гражданско участие.“, подчерта тя. Събраната в хода на проекта информация и препоръки ще помогнат да се разработи специализиран модул за учебни часове в средното училище, който по атрактивен начин да представи на учениците информация за съдържанието на понятието активно гражданство.

По време на дискусията бе изразена благодарност към МОН за възможността да се направи допитване и да се осъществят продуктивни контакти в три училища в страната. В рамките на два учебни часа модулът е бил представен в училища в гр. Девин, в гр. Добрич и в 125. СОУ – София.

Ирена Анастасова, директор на 125. СОУ „Проф. Боян Пенев“ – София, сподели наблюденията си върху деликатната работа на учителите и на училищните ръководства в сферата на гражданското образование. Тя изрази задоволство, че по идея на ученици от 125. СОУ по случай предстоящия празник на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост ще се осъществи инициатива „Седмица на благодарност към учителя“.

В обсъждането на интерактивния модул участваха университетски преподаватели, студенти и ученици. Разработката му е по проект „Избери да участваш“, реализиран от ЦЕМИ с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“