УТВЪРДЕНИ СА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 Г.

Начало » Последни публикации

30.04.2014

Правителство прие постановление за определяне размера на таксите за кандидатстване и годишните такси за обучение на студентите и докторантите в държавните висши училища за учебната 2014/2015 г.

 

Постановлението е съобразено с изискванията на Закона на висшето образование. То се приема въз основа на предложенията на академичните ръководства на държавните ВУЗ, които са съобразени с ограниченията, установени в ЗВО – таксите да не надвишават 2/3 от диференцираните нормативи за издръжка на обучението. В основната си част те се запазват на нивата от миналата учебна година. От такси за обучение са освободени курсантите във висшите военни училища.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“