НАД 270 МЛН. ЛВ. СА ПРИВЛЕЧЕНИТЕ ОТ МОН СРЕДСТВА ПО ОП „РЧР” ЗА 11 МЕСЕЦА

Начало » Последни публикации

14.05.2014

,,Едва ли има по-подходящ момент да отпразнуваме резултата от инвестициите в хората през май - месеца на българската духовност, и едва ли има по-подходящо място от храма на словото на България, за да оценим приноса на европейската солидарност за реформите в образователната система в България“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев при откриването на  годишното информационно събитие на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) под мотото „Европа ми даде шанс”, което се проведе в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

Кампанията под мотото „Европа ни даде шанс“ е в рамките на официалната визита на Комисар Ласло Андор, член на Европейската комисия, отговарящ за заетост, социални въпроси и приобщаване. На събитието бе представен напредъкът по ОПРЧР, както и постигнатите резултати в края на 7-годишния програмен период 2007-2013.

„Ако за 2014-2015 г. бюджетът по програмите на МОН е 435 млн. лв., то от съвременния социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ние сме успели да привлечем над 270 млн. лв. само за последните 11 месеца. Най-важното са хората - децата, учениците, студентите, преподавателите, които участват в реализацията на програмата, а техният брой надхвърля 600 000 българи“, каза заместник-министър Кръстев. Той обясни, че Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ достигна до над 2500 образователни институции във всички кътчета на страната и ефектът от европейската солидарност е в новия начин на преподаване, в новата учебна среда, в засиления интерес, най-вече на децата от началния прогимназиален етап. „Надяваме се, че ще успеем да продължим успешно съвместната си работа и през новия програмен период, за да даваме равни шансове на младите хора в България, за да им осигурим нови и още по-интересни перспективи за тяхното развитие“, каза заместник-министър Кръстев.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“