В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“ В ГАБРОВО Е ИЗВЪРШЕН РЕМОНТ ЗА БЛИЗО 900 ХИЛ. ЛЕВА СЪС СРЕДСТВАТА НА ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“

Начало » Последни публикации

14.05.2014

В професионалната техническа гимназия (ПТГ) "Д-р Никола Василиади" – Габрово, е извършен ремонт и е и доставеното оборудване за работилниците и кабинетите в училището на обща стойност 898 431,80 лв.

Средствата са от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР), схема BG161РО001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по Оперативната програма.

Извършени са следните ремонтни дейности: в учебен корпус № 1 частично е подменена дограмата; извършен е ремонт в актова (конферентна) зала; в учебен корпус № 2 е  поставена външна топлоизолация на сградата; подменена е съществуващата дограма с ПВЦ дограма; ремонтирани и обновени са санитарните помещения; на 4-тия етаж е поставена топлоизолация на тавана.

В ПТГ "Д-р Никола Василиади" е закупено, доставено и инсталирано оборудване за специалностите "Автотранспортна техника", "Машини и системи с ЦПУ" и "Компютърна техника и технологии"; оборудвана е информационна система във фоайето на гимназията.

Професионална техническа гимназия “Д-р Никола Василиади” е най-старото техническо училище в България - училище с традиции, което тази година ще отбележи своята 119-та годишнина.  То осигурява съвременна професионална подготовка на високо ниво и има традиционно добри интеграционни връзки с водещите фирми от региона и с Техническия университет – Габрово.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“