НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 г.

Начало » Последни публикации

27.05.2014

Отворете новината, за да свалите файловете:

Български език и литература, 21 май 2014 г.

Математика, 23 май 2014 г.

29 май 2014 г.

KOO "Обществени науки, гражданско образование и религия"

28 май 2014 г.

КОО "Природни науки и екология"

27 май 2014 г.

Английски език

Немски език

Френски език

Руски език

Испански език

Италиански език

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“