ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРЪСТЕВ ОТКРИ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014 – 2020“

Начало » Последни публикации

29.05.2014

„Най-важното за нас е Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020“ да отговаря на реалните потребности на хората“, заяви заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев по време на откриването на информационна среща в Представителството на ЕК в България. „Програмата не е самоцел. Тя е финансов инструмент, който ще подкрепя ефективно ключови реформи и ключови политики, както в областта на общото образование, на висшето образование, така и в сферата на науката и научните изследвания,“ подчерта той и съобщи, че Министерството на образованието и науката (МОН), изпълняващо функциите на Междинно звено по ОП „Развитие на човешките ресурси“, за програмния период 2007-2013 г., само за последната година е успяло да увеличи дела на усвоените средства близо 110 процента. „Благодарение на активната работа на хората, ангажирани в този процес, също и на администрацията на МОН, ние успяхме за по-малко от една година да инвестираме в образователната сфера над 270 млн. лв. Само за сравнение бюджетът на МОН за 2014 г. е 435 млн. лв.“, каза заместник-министър Кръстев. Той добави: „Първата Оперативна програма, която Министерския съвет одобри от пакета програми е ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“. Сериозна част от пътя вече е извървян. Предстоят преговорите с ЕК. Надявам се, че всички структури както в образованието, така и представителите на гражданското общество, реално ще продължат да участват в този процес със съвети, бележки, със становища, така че МОН да изразява в преговорите с Комисията едно национално консенсусно становище по отношение на инвестициите в образование и научни изследвания.“

Заместник-министър Кръстев изрази готовността на екипа за стартиране на редица пилотни инициативи, които ще се реализират със средства от Европейския съюз по новата Оперативна програма. „Нашата готовност е наистина преди края на годината, ако получим съгласието на Европейската комисия, да започнем предварително ефективно изпълнение на програмата.“ – каза той.

Новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ бе представена от Стоян Цонев, заместник-главен директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (СФМОП) на МОН.

В информационната среща с презентации участваха Елза Григорова, управител на Областен информационен център – София и Мария Чавдарова, експерт в Главна дирекция СФМОП на МОН.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“