ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРЪСТЕВ ОТКРИ ФОРУМ „РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ – 2014“

Начало » Последни публикации

11.06.2014

Заместник-министър Иван Кръстев откри международен форум на тема „Повишаване на ефективността на публичните инвестиции в българската наука: Оценка на резултатите и повишаване на качеството на научните изследвания“. Събитието, което се провежда в Гранд хотел София, се осъществява по инициатива на Министерството на образованието и науката, съвместно с научното издателство „Елзевир“.

В приветствието си към участниците заместник-министър Кръстев изтъкна: „Това, което ще видите в днешния форум, ясно показва, че българската наука и хората, работещи в научните организации в България, имат своето достойно и заслужено място на европейската и глобална карта на постиженията в съвременната наука. Един от начините постиженията на българските научни колективи да достигнат до най-широк кръг от ваши колеги е чрез разширяване на публикационната активност, чрез участие в международни проекти с чужди партньори“. Г-н Кръстев посочи, че българските научни организации заемат едно от челните места по участие в съвместни проекти с международни партньори, което е доказателство не само за качеството на научните изследвания в България, но и за инициативата и за уменията на хората, които стоят зад тях. Бе изтъкната и ключовата значимост на следващия програмен период 2014-2020 г. и по-конкретно чрез сериозния финансов ангажимент на Европейския съюз към VIII Рамкова програма за научни изследвания „Хоризонт 2020“. Близо 80 милиарда евро ще бъдат достъпни за научните организации не само за страните членки на ЕС, но и за техните партньори от трети страни, за научна инфраструктура, за иновации и приложни научни изследвания.

Заместник-министър Кръстев увери участниците във форума, че екипът на Министерството на образованието и науката ще се постарае с всички инструменти, с които държавата разполага, да насърчава активното участие на български научни колективи в международни инициативи.

След като участниците във форума бяха поздравени и от г-н Каталин Теохари, мениджър за Югоизточна Европа на издателство „Елзевир“, заместник-министър Кръстев изнесе презентация за мястото на България на фона на общата научно-изследователска активност в Европейския съюз и VII Рамкова програма.

Сравнителен анализ на сътрудничеството между Европа и Съединените щати в областта на научните изследвания и мобилността на учените направи Стефан Бъргманс, вицепрезидент, който отговаря за академичните и изследователските отношения в издателство „Елзевир“.

Сред лекторите на форума са  д-р Марко Малгарини (ANVUR, Италия), г-жа Ивона Олариу (Министерство на националното образование, Румъния), проф. д.х.н. Владимир Димитров (БАН), д-р Йоханес Фербер и г-н Каталин Теохар („Елзевир“). Във форума участват ръководители на научни организации в България, които имат възможността да обменят идеи относно оценка на научната дейност и въздействието на резултатите върху обществото и икономиката, осигуряване на инфраструктура за информация и документация и научни публикации и пр.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“