ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КРЪСТЕВ ОТКРИ КОНФЕРЕНЦИЯ „МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ЗА НАПРЕДЪК В СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ“

Начало » Последни публикации

12.06.2014

Заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев откри Национална конференция на тема „Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на възрастни“.

„Министерството на образованието и науката е национален координатор на реализацията на политиките за учене през целия живот. В този процес ние вървим ръка за ръка с нашите колеги от структурите на Министерството на труда и социалната политика, други държавни ведомства, социалните партньори и организации от сферата на формалното и неформалното образование и обучение. Те са всъщност хората, които работят всеки ден на терен“, изтъкна г-н Кръстев. Той се позова на данни, че за последните години делът на българите, участвали в дейности, свързани с учене през целия живот, расте устойчиво. Това се дължи на инструменти на държавната политика и е постигнато с положените усилия, с национални и с европейски ресурси при инвестирането в квалификацията и обучението както на безработни, така и на заети граждани. Заместник-министър Кръстев се спря на значението на приетата в началото на настоящата година Национална стратегия за учене през целия живот с „Хоризонт 2020“ и подчерта, че първият план за действие от Стратегията вече е в процес на изпълнение.

Мария Тодорова от Главна дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия изнесе презентация на темата „Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни“.

Свои становища по темата на форума изразиха Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара и Иван Нейков, председател Управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика.

Националният координатор за учене на възрастни и ръководител на проект № 374725-LLP-1-BG-GRUNDVIG-AL_AGENDA Валентина Дейкова изнесе презентация „Изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни в България". Тя съобщи, че вече е създадена Национална координационна група за учене през целия живот.

В работата на конференцията взеха участие Ингрида Мурашковска от Министерството на образованието и науката на Латвия, и Кристина Илиеску от Националната агенция за квалификации, Румъния, които говориха за прилагането на програмата в своите държави.

В двудневния форум се включиха представители на държавни институции, на социалните партньори, на неправителствени организации, експерти от МОН, както и на училища, колежи и професионални гимназии от страната.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“