АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА: ГОДИНАТА ДА СЕ ПОВТАРЯ ОЩЕ ОТ ТРЕТИ КЛАС

Начало » Последни публикации

18.06.2014

Въпреки вече насрочената дата за избори просветният министър Анелия Клисарова е заложила няколко задачи, които да свърши до края на краткия си мандат. На дискусия в Сандански, организирана от вестниците "Стандарт", "Струма" и МОН, тя сподели част от приоритетите си, както и идеите, получени от гражданите в онлайн допитването на министерството за нов училищен закон. "Стандарт" я запита какво остава несвършено, ще загубим ли пари по новата оперативна програма за наука и какво вълнува обществото, когато стане дума за образование. 

- Министър Клисарова, усилено се гадае кога ще бъде оставката  на кабинета, колко време му остава за работа. Имате ли готовност да я подадете,  с каква нагласа сте?

- Не мисля, че аз мога да бъда конкретна по този въпрос -  когато се вземе решение между политическите сили, ще изпълня решението. Но  дотогава ще работя така, както съм работила и досега. Не смятам, че трябва да  има униние или отказване. Надявам се, че и стратегията за висше образование, и  стратегията за развитие на педагогическите кадри, голямото обществено обсъждане  на Закона за средно образование, което започнахме, предложенията към него, които  сме събрали, ще бъдат продължени от следващото правителство и следващия министър. Защото това са добри крачки за образованието. Както аз не отхвърлих  нещата, които наследих, и постигнах приемственост с това, което бе направено  досега, надявам се, че така ще постъпи и следващият министър. 

- Какви са вашите приоритети, които сте посочили на премиера  Орешарски за довършване до края на този кратък мандат?

- Да, има неща, които трябва да бъдат свършени. Мандатът е  кратък, но това са идеи, които трябва да бъдат продължени. Сред най-важните ни  приоритети е онова, което искаме да направим за науката. Длъжници сме на нашите  учени - знаете, в последно време много трудно вървяха нещата там. Сега  осигурихме 5 млн. лв. за заплащане на проектите по Седма рамкова програма - това  са стари проекти от 2008-09 г., спечелили европейски конкурси и чакаха  финансиране от нас. Вече е въведен ред и проектите вървят. При фонд "Научни  изследвания" също вече имаме съгласувани с Министерството на финансите (МФ)  насоки за кандидатстване в новата сесия. Имаме и нов правилник, постигнахме  консенсус на учените. Не бива да се спре дотук, трябва да се проведе една  успешна сесия на фонда. Много важен момент е и новата оперативна програма "Наука  и образование за интелигентен растеж". Постигнахме много неща, мисля, че към нея  може да се прибавят и допълнителни средства. Не бива да спираме преговорите с Брюксел - и до Нова година, освен да имаме споразумение, трябва и ние да сме  готови с всички проекти по тази оперативна програма. В момента се работи и по  това. Няма риск да загубим пари, ако продължим това, което сме направили. Ние  имаме само за последната година над 120% усвояване, за което поздравявам  колегите си от МОН. 

- А какви са приоритетите ви в средното образование?

- В средното образование трябва да направим това, за което  говоря от известно време и което ми се струва изключително правилно - един базов  учебник по всеки предмет. Надявам се да успеем да направим тази наредба, по нея  вече се работи. Става дума за запазване на конкурентния принцип, но авторските  права няма да бъдат на дадено издателство, а на образователното министерство. В  момента, когато откриете грешки в учебниците, и вие, и родителите се насочвате  към нас, но министерството не може веднага да извършва промени в съдържанието на  учебниците, защото правата държи друг. Издателствата обаче отново ще имат  възможност за творчество при помагалата и другите материали, които са необходими на учениците. В никакъв случай не приемам, че ще има корупция. Напротив - ще се елиминира съществуващата възможност за корупция. Например "Купи моя учебник, а  не другия".  

- Какво имате предвид при помагалата към учебниците, каква  функция ще имат те?

- Смятам, че трябва да развиваме помагалата към учебника в две насоки. Едните ще допълват точно учебника с упражнения към уроците. А другите да бъдат надграждащи. Нека учителят да има право да избира кои помагала да вземе.  Ето например на дискусията, която направихме с вашия вестник и "Струма", директорът на училището в село Дамяница каза: "При мен има деца билингви (за които българският не е майчин език - б. р.) и трудно ги научаваме до четвърти  клас да четат, да правят диктовки, да знаят таблицата за умножение". А има и деца, които в първи клас вече знаят да четат и пишат. Нека те да направят разказ  или преразказ, да имат по-сложни упражнения. Тук вече идва моментът за творчеството, за индивидуалния подход на всеки учител. И по този начин ще  гарантираме многообразието. Тази идея е подобна на други образователни системи, които казват: "Ние имаме неограничен брой учебници, но имаме част А -  задължителна, част В - помагаща, и С - която е за надграждане на знанията". Тъй като ние не можем да финансираме безброй много учебници, нека да има един базов  учебник, но с много помагала.

- Това ще олекоти ли учебника?

- Аз мисля, че ще го и поевтини, и олекоти - дори като тежест в раничката на децата, защото в него няма да има излишни неща, няма да бъде отпечатан на най-скъпата и тежка хартия. И ще може да се ползва от абсолютно всички ученици. А помагалата ще бъдат индивидуални в зависимост от това какъв е класът, какво е развитието на децата и уменията им.

- Вие имате над 8300 писма в електронната анкета, която МОН  пусна за училищния закон. Какво вълнува най-вече родители и учители?

- Най-много са писмата, в които и учители, и родители искат  един учебник. Непрестанно ни пишат по електронната поща, че подкрепят тази идея.  По отношение на анкетата на въпроса кога да се завършва училище обществото се  обединява около осми клас. Ние също се ориентираме в тази посока. Вие сами чухте учителите по време на дискусията. Друг много сериозен въпрос, който обсъждат  родители и учители, е темата с отпадането от училище. Значителен процент от  учителите искат да се създаде възможност децата да повтарят училище още в началния курс. Може би ще постигнем един консенсус в първи и втори клас да не се повтаря класът, но след това да има такава възможност за онези, които не се справят с материала. Невъзможно е в трети клас да не могат да четат и само да отчитаме пред Европейския съюз, че тези деца не са отпаднали от системата. Отчитаме проценти. А как отчитаме качество?

- Казахте, че 12-и клас може да бъде  предуниверситетски... 

- Това също са предложения, които идват от родители и учители. Хората искат външното оценяване да е в осми клас и кандидатстването за гимназии  да бъде тогава. И мисля, че ще го подкрепя. 

- Едва ли обаче ще имате време да го направите.

- Дори и да няма време, се надявам да бъде продължено от следващия министър и следващото правителство. 

- За кое най-много ще съжалявате, че не успяхте да го свършите?  Има например една стратегия за висшето образование, която не успя да види бял  свят..

- Тя е готова, ще бъде приета тази или следващата сряда на  Министерски съвет. Там сме постигнали консенсус. Иначе ми е трудно да кажа само едно нещо, за което ще съжалявам. Дай Боже, да има един учебник и един добър закон за средното образование. 

- Усещате ли липсата на политическа подкрепа върху себе  си?

- Мисля, че доказахме, че образованието е надполитическо и  смятам, че имам подкрепата на обществото, което е много важно. 

Стела Стоянова

Фото Илияна Кирилова

Вестник "Стандарт", стр. 15

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“