ПРЕУСТАНОВЕНИ СА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В УЧИЛИЩАТА ВЪВ ВАРНА И ДОБРИЧ

Начало » Последни публикации

20.06.2014

Във връзка с влошената метеорологична обстановка, силните и обилни валежи и въведеното бедствено положение в общините Варна и Добрич са преустановени учебните занятия в училищата.

Предвиденото за днес 20.06.2014 г. национално външно оценяване (HBO) за учениците от VІІІ клас в паралелките с интензивно изучаване на чужд език в профилирани и професионални гимназии и СОУ няма да  се проведе.

Проучват се възможностите за провеждането му на друга дата.

По данни на Регионалния инспекторат по образованието във Варна има наводнени училища. Постъпилата до момента информация сочи, че проблеми има в Математическа гимназия ,,Д-р Петър Берон‘‘ Варна, Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии ,,Д.И.Менделеев‘‘, Трета природо-математическа гимназия ‚,Акад. Методий Попов‘‘, Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия ,,Васил Левски‘‘,  Варненската морска гимназия ,,Св. Николай Чудотворец‘‘ в квартал Аспарухово и в СОУ за деца с нарушено зрение ,,Проф. д-р Иван Шишманов‘‘. Наводнени са и две детски градини в квартала.

Има готовност в средношколското общежитие ,,Михаил Колони‘‘ във Варна да бъдат настанени хора, останали без подслон.

По данни на Регионалния инспекторат по образованието в област Велико Търново  няма преустановен учебен процес в училища и детски градини. Във всички 20 училища ще се проведе  НВО в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“