Министър Анелия Клисарова откри Националното съвещание на директорите на извънучилищните педагогически учреждения

Начало » Последни публикации

24.06.2014

23 юни 2014 г.

 

Министърът на образованието и науката  проф. д-р Анелия Клисарова  откри

Националното съвещание на директорите на извънучилищните педагогически учреждения, което се провежда в град Варна от 23 до 25 юни 2014 година. На откриването присъстваха заместник-министърът на образованието и науката Мукаддес Налбант и директорът на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” Грета Ганчева.

Програмата на съвещанието предвижда представяне на добри практики, обсъждане на проблемите, свързани с предстоящите дейности на извънучилищните педагогически учреждения по Националния календар за извънучилищни дейности на МОН, по реализиране на творческите ваканции „Хайде да творим заедно!”, както и  перспективите за развитие на извънучилищната дейност. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“