МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФ. АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА: НЯМА ОПАСНОСТ УЧИТЕЛИТЕ ДА ОСТАНАТ БЕЗ ЗАПЛАТИ

Начало » Последни публикации

25.06.2014

- Министър Клисарова, има ли опасност от забавяне на учителските заплати заради поставянето на КТБ под специален надзор от страна на БНБ и блокирането на сметките на трезора? Появиха се съмнения, че това може да доведе и до проблеми с изплащането на трудовите възнаграждения на преподавателите.

- Както знаете, общинските училища са към общините, които получават парите за училищата директно от Министерството на финансите. Така че в МОН не можем да кажем дали някои от тези близо 2000 учебни заведения имат сметка в КТБ. Колкото до държавните училища, които са към МОН, има само една професионална гимназия  - „Д-р Василиади" в Габрово, чиято сметка е в КТБ. Още от петък сме направили постъпки пред Министерството на финансите да разреши това училище да открие сметка в друга банка и чрез електронната система парите им да бъдат прехвърлени. Вярвам, че и общините са предприели подобни мерки и опасност учителите да не получат месечните си заплати няма.

- Какво успяхте да свършите за тази една година като министър?

- Успяхме да свършим много по всичките четири основни направления на министерството - средно, висше образование, наука и оперативната програма. Образованието е приоритет на правителството, за което благодаря на тях и обществото, че ме подкрепиха. В средното образование най-важното, което се случи, е, че успяхме да популяризираме и убедим хората за т.нар. учене по време на работа, или дуалната система. Вече 29 проекта са в ход. Тоест 29 фирми са заявили желание да намерят работни места за нашите ученици и да ги финансират. На фона на цяла България вероятно изглежда малко. Срещите, които направихме с бизнеса и националните гимназии, изиграха своята роля. Законът за професионалното образование вече е между първо и второ четене. Промените в него трябва да бъдат реализирани от моя наследник. Вторият много полезен ход в средното образование считам, че е Стратегията за развитие на педагогическите кадри. Очаквам развитието на плана. Даже имаме заделени средства. И това не бива да се спира. Учителят е ключовият фактор за качественото образование. Разбира се, трябва да отбележим и Стратегията за развитие на информационните и комуникационните технологии. При нея основна роля изигра Асоциацията на учителите новатори за самия начин на мислене и представяне на информацията. Макар и по-накрая, това, че заложихме един учебник по един предмет, също е много голям успех. Не на последно място трябва да бъде продължено обсъждането на Закона за средно образование. Трябва да слушаме обществото - и родителите, и учителите, и учениците. Не искам да има елитни и по-лоши училища. Всички учители ще трябва да учат еднакво децата.

- А висшето образование и науката?

- Най-голямата стъпка за мен е Стратегията за висше образование. Такава не сме имали от 10 години, защото университетите и студентите не можеха да постигнат съгласие с институциите. В крайна сметка успяхме. Стратегията беше приета от Съвета на ректорите, от Академията на науките и Селскостопанска- та академия. Беше приета и от европейските ни партньори и залегна като основна предпоставка за спечелването на оперативната програма. За пръв път министерството ще има такава. За науката беше много важно, че успяхме да обявим сесията за фонд „Научни изследвания" след едногодишна борба. Знаете за провала на фонда от преди 2 г. Много сериозни проблеми имаше. Не толкова в учените, колкото в администрацията. Лошото беше, че след проверките платихме глоба 8 млн. лв. Хубавото е, че имаме съгласувани с Министерството на финансите критерии за кандидатстване по проекти. Имаме нов правилник и сесията вече е факт. В момента се събират проекти. Над 35 ще бъдат финансирани по Седма рамкова програма. Има проекти от 2009 - 2010 Г., нефинанси-рани още. Тези учени са спечелили проект на европейско ниво и ние не сме им осигурили съфинансирането. По друга такава програма на ЕС ще съфинансираме още 20 проекта.

- Какви реформи трябва да бъдат продължени от вашите наследници?

- Трябва да има един учебник по всеки предмет. Искам да кажа, че конкуренцията на издателствата ще се запази и няма да има монопол. Давам пример с буквара. В момента има одобрени 4 такива буквара, още отпреди да влезе поправката за допустими само три учебника по предмет. Какво постигнахме, като имаме толкова буквари? Нямаме по-висока грамотност. Този единствен буквар министърът няма да казва кой ще го пише. Ще се явят авторски колективи или индивидуални хора на конкурс. Те ще трябва да отговарят на определени критерии, които вече се разработват. Важното е този колектив да е от повече учители. Те са тези, които са всеки ден с учениците и преценяват техните възможности и умения. По-трудно е един академичен преподавател да прецени какво ще усвои един ученик. Много е важно учителите да не са само от големите градове. Трябва да има учители и от малките населени места в тези колективи. Трябва да има и учители, които изучават деца от 95 до 100% билингви, т.е. майчиният им език не е български, а чужд. Този учебник трябва да е за всички и да гарантира масовото образование. Авторските права ще са на Министерството на образованието и науката. Конкурентният принцип няма да е нарушен. Готовите учебници ще се публикуват на страницата на министерството и заинтересованите учители и родителите ще участват в обсъждането му. Когато авторските права са на МОН, могат да бъдат нанесени всички забележки и допълнения към учебника. Тогава експертите от МОН ще носят отговорност. В момента такава носят авторските колективи на издателствата, на които министърът няма право да търси отговорност, но трябва да се оправдава за техните писания пред обществото. Ползите от един учебник ще е качество на съдържанието и мобилност на децата.

Когато учат по един учебник, мога да учат където си поискат без проблем. Отделно, при обявяването на конкурсите за отпечатването МОН ще вземе най-ниската цена. Учебникът ще е с олекотена хартия и няма да е с тежки корици, за да не се натоварват раниците на децата.

- Ще има ли уточнения на друг език за децата билингви в новите учебници?

- Категорично не. Българският е официален език и учебникът ще бъде писан единствено на него. Аз съм убедена, че тези деца ще се справят.

- Вече са ясни резултатите от матурите. Трябва ли да се вдигне скалата за оценяване и с колко?

- Матурите ни дават представа за нивото на грамотност на учениците. Лошото е, че децата предпочитат повече тестови въпроси. Вече горе-долу се справят с отворените въпроси. Когато трябва да формират и защитят теза, не са силни. Скалата ще бъде предмет на обсъждане на следващия министър и неговия екип. Трябва да работим и да решим дали оставяме същата скала с по-трудни тестове или обратното. Виждате, че тази година има много добри резултати и аз мисля, че трябва да изискваме повече от нашите ученици. Трябва да гарантираме, че този, който ще отиде да учи висше, ще има необходимата грамотност, за да бъде студент. Трябва да се повиши с точка-две скалата или тестът да стане по-труден.

- Има ли вече яснота каква е била схемата за продажба на отговорите на матурите?

- Мога само да гадая. Благодаря на медиите и МВР, че дойдохте и ни казахте. Всички заедно се борим. Има различни предположения. Мога да кажа, че не е от Министерството на образованието продажбата на отговори на матурата.

- Тоест изключвате да е имало теч на информация?

- Досега нямам информация или някакъв сигнал, че е възможно да е от МОН.

- Ако все пак се докаже, че ваш служител е замесен, каква санкция го грози?

- Най-малкото е уволнение. Не знам как се процедира, не искам да коментирам. Със сигурност този човек няма да е служител на министерството повече. После ще бъде разследван, ще бъде даден на прокурор и всички останали мерки, които се вземат от службите на реда.

- Какво ще правите, след като сдадете поста на министър?

- Аз винаги съм обичала преподавателската си работа в университета (б. а. -Медицински университет - Варна). Винаги съм била до студентите. Била съм най-обикновен асистент. Имала съм кариера до професор. Била съм зам.-ректор, ректор. Имам страхотен екип от млади хора. Направих школа в нуклеарната медицина във Варна. Мисля, че мога да бъда полезна и там. Ще се върна в университета. Когато човек обича образованието и вярва, че младите трябва да успеят, независимо къде е - дали в най-малкото село или на поста министър, той може да даде много. Август е ваканция, ще я използвам за почивка.

СТАНИСЛАВ ДИМОВ

Вестник „Телеграф“, стр. 13.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“