ТРИМА НОМИНИРАНИ МЛАДИ УЧЕНИ БЯХА УДОСТОЕНИ С ГОЛЯМАТА НАГРАДА „ПИТАГОР“

Начало » Последни публикации

25.06.2014

„Считам, че всички участници са достойни за награда. Но за мен от особено значение е Голямата награда за млад учен. Защото това означава преди всички надежда за бъдещето на научните изследвания и открития в България“, каза при откриването на VI церемония за връчване на награди за съществен научен принос „Питагор“  министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова. Тя добави: „Аз вярвам в силата на младостта – в умението й да мечтае за непостижимото, смело да търси отговори на въпросите си и дръзко да експериментира. Това са все качества, които ние трябва да откриваме и да насърчаваме. Само така, чрез предаване на постиженията от едно поколение на следващото, ще съумеем да вървим напред.“

Журито за определяне на носителите на награди „Питагор“ 2014 г., с председател чл. кор. проф. дхн Тони Спасов – Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Факултет по химия и фармация, имаше нелеката задача да отличи най-достойните сред учените в страната в периода 2011-2013 г., постигнали съществени научни резултати.

Голямата награда за млад учен – статуетка «Питагор»  и парична премия от 5000 лв., беше присъдена и на тримата номинирани млади учени. Председателят на 42 Народно събрание Михаил Миков връчи наградата на ас. д-р Велизар Шиваров от Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – гр. София. Заместник-председателят на Министерския съвет Даниела Бобева връчи същото отличие на гл. ас. д-р Андон Рангелов от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Физически факултет. Министър Клисарова връчи наградата на гл. ас. д-р Християн Александров от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Факултет по химия и фармация.

Награди бяха връчени и в категориите:

Награда за утвърден учен в:

  • техническите науки – проф. дтн Алберт Кръстанов - Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив
  • биомедицинските науки – чл. кор. Проф. дбн Ваньо Митев, дм – Медицински университет - София
  • природните науки и математиката – проф. дмн Николай Николов – Институт по математика и информатика на БАН
  • обществените и хуманитарните науки – проф. Георги Димитров – Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Философски факултет.

В категория Научен колектив с внедрени разработки в бизнеса – проф. дтн Красимир Иванов – Аграрен университет – гр. Пловдив.

Бяха връчени и две специални награди:

  • Награда за цялостен принос в развитието на науката – проф. дхн Борис Гълъбов – Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Факултет по химия и фармация
  • Награда за съществени интердисциплинарни постижения – проф. дфн Пламен Иванов – Институт по физика на твърдото тяло на БАН.

В церемонията, която се проведе в зала „Роял“ на „София хотел Балкан“, взеха участие народни представители, ръководители на научни организации и институти, ректори на висши училища, гости.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“