ПРИЕТИТЕ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ СЕДМОКЛАСНИЦИ СЕ ЗАПИСВАТ ДО 1 ЮЛИ 2014 Г.

Начало » Последни публикации

27.06.2014

От днес до 1 юли 2014 г. вкл. учениците, завършили VII клас и приети в държавни и в общински училища, трябва да се запишат в съответното училище, в което са класирани. Тези от тях, които не са доволни от резултата си трябва да заявят желанието си за участие във второто класиране.  Документът се подава в училището, в което са приети. Те нямат право да преподреждат желанията си за втория тур. Във втория етап на класиране участват и неприетите в нито едно училище, но те не трябва да подават ново заявление.

До 4 юли 2014 г. вкл. ще бъдат обявени резултатите от втория етап на класирането. Записването на приетите е от 7 до 9 юли 2014 г. включително.

 На 10 юли 2014 г. ще бъдат обявени записалите се на втория етап от класирането, както и останалите свободни места, за които  може да се участва в третото класиране.

От 11 до 15 юли 2014 г.вкл. в училищата гнезда се подават документи за трето класиране. Кандидатите могат да подреждат по желан от тях ред училищата, в които има обявени свободни места.  До 17 юли 2014 г. вкл. ще излязат списъците с приетите ученици. Те могат да се запишат в съответното училище от 18 до 21 юли 2014 г. вкл.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“