МОН СЕЗИРА РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТ ЗА ПРОДАЖБА НА ДИПЛОМИ ЗА СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

02.07.2014

С писмо на министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, МОН сезира Районната прокуратура - София, за сайт, предлагащ продажба на дипломи за средно и висше образование.

В последните дни в министерството постъпиха множество сигнали, че сайтът https://diplomite.wordpress.com  предлага дипломи срещу заплащане. Информацията се разпространява, чрез социални мрежи и различни потребителски портали в интернет пространството.

„Моля да разпоредите извършването на проверка и предприемане на спешни действия в кръга на Вашата компетентност“, пише в писмото до прокуратурата проф. Клисарова.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“