Близо 466 хил. лв. получават училищата във Варна и Добрич, пострадали от наводненията

Начало » Последни публикации

02.07.2014

 

Министерският съвет прие Постановление за отпускане на 465 055 лв. от резерва за непредвидени и неотложни разходи. Средствата ще бъдат насочени за подобряване на материално-техническата база в едно държавно и шест общински училища на територията на общините Варна и Добрич, засегнати от наводненията през месец май.

Направената след бедствието проверка е констатирала необходимост от извършването на ремонтни дейности с оглед осигуряването на нормален учебен процес.

Директорите на училищата ще изготвят програма, която да планира ремонтите за времето на лятната ваканция. Министерството на образованието и науката ще изисква отчет за предприетите действия и ще извърши проверка на място преди започване на новата учебна година.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“