СЪСТОЯ СЕ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Начало » Последни публикации

04.07.2014

Първото заседание на Националната координационна група за учене през целия живот се състоя днес в Министерството на образоването и науката. В нейния състав са включени 31 представители на държавни институции, неправителствени организации, социални партньори и Столична община.

Председателят на работната група г-жа Атанаска Тенева – заместник-министър на образованието и науката, приветства участниците в заседанието и предложи проект на дневен ред. Заместник-председателят г-жа Валентина Дейкова – началник на отдел „Учене през целия живот“ в МОН и национален координатор за учене на възрастни, представи основните функции и задачи на екипа. Те са свързани с координиране на взаимодействието с различните заинтересовани страни за изпълнение, мониторинг и оценка на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година.

Групата ще подпомага и дейността на националния координатор за учене на възрастни.

На заседанието се прие план за дейността за периода юли 2014 г. – юни 2015 г.

Росица Панова - старши експерт в отдел „Учене през целия живот“ в МОН, представи основните задачи на Работната група за учене на възрастни към Европейската комисия.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“