9 ОБЩИНИ ПОЛУЧИХА ДОГОВОРИ ЗА СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА „ДЕЦА В РИСК“

Начало » Последни публикации

29.07.2014

Кметове и представители на 9 общини получиха договорите си за изпълнение на проекти по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент „Деца в риск“, на церемония в Министерството на образованието и науката днес.

Средствата се осигуряват чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и са в размер на 2 244 037 евро. Общините, които ще ги усвояват чрез одобрените си проекти, са Плевен, Смядово, Мездра, Средец, Павликени, Садово, Каварна, Исперих и Сливен.

Договорите бяха връчени от министър  проф. Анелия Клисарова, която в приветственото си слово подчерта, че Програмата е част от стратегията за намаляване броя на отпадащите от учебния процес деца. „Сега тези деца са почти 10%, нашата цел е да го намалим, а този ни стремеж съвпада и с амбициите на европейските ни колеги. Всички тук сме убедени, че ключът към благополучието, към развитието – това е образованието“, каза проф. Клисарова.

Основна цел на компонента е по-добра подготовка за училище за деца в уязвимо положение, създаване на по-добри социални умения на децата на възраст 3 - 6 години, както и на по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език. Дейностите са насочени и към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчна подготовка за училищните занятия чрез мерки в областта на обучението и възпитанието от ранна детска възраст.

Проектите са насочени към подпомагане на деца от семейства в неравностойно положение, както и към подготовка и квалификация на образователни медиатори, педагогически персонал в детските градини, организационен персонал на подпомогнатите общински администрации, социално слаби родители.

Проектните предложения съдържат аргументи и доказателства за обхващане на поне 200 деца от целевата група. Във всеки проект са включени дейностите в най-малко 5 общински детски градини и поне по 3 възпитатели/педагози в детска градина.

Кметовете и представителите на общините, спечелили финансиране по Компомент „Деца в риска“, благодариха и заявиха, че това е още една възможност да помогнат на децата в неравностойно социално положение в районите си. „Най-ценното е, че ще можем да привлечем в детските градини деца от бедни семейства, ще им дадем възможност да се подготвят за постъпване в училище и ще им  осигурим обучение по български език, което е много важно за задържането им в образователната система“, каза ръководителят на проекта за община Средец  Маргарита Стойчева.

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“