ЦЕНТЪРЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Е УТВЪРДЕН ЗА НАША АГЕНЦИЯ ПО „ЕРАЗЪМ +“ И ИМА ПОДПИСАН ДОГОВОР С ЕК

Начало » Последни публикации

01.08.2014

По последни данни на Европейската комисия (ЕК) над 30 национални агенции са получили за подпис своите споразумения за администриране на Програма „Еразъм +“.

Номинацията на Центъра за развитие на човешките ресурси, който представлява българската национална агенция по „Еразъм +“, е официално приета от ЕК и Центърът вече има подписан договор с Европейската комисия за администриране на новата програма за образование, обучение, младеж и спорт.

На националните агенции, които имат подписани споразумения с  ЕК, ще бъде предоставено финансиране за вече одобрените проекти по първите покани за кандидатстване през 2014 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“