МИНИСТЪР КОЛАРОВА ЩЕ ПОСЕТИ ЗАСЕГНАТИ ОТ НАВОДНЕНИЯТА УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

11.08.2014

Министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова ще посети засегнати от наводненията райони, за да се запознае с работата по възстановяването на пострадали учебни заведения.

Днес директорът на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ в МОН Лазар Додев представи на министъра доклад  за обстановката в засегнати от природното бедствие райони. В края на миналата седмица той беше изпратен в гр. Мизия, за да извърши проверка.

Обстановката в Мизия продължава да е тежка. Особено засегнато е основното училище „Цанко Церковски“ в града, като първият етаж е бил напълно залят. Неизползваемо е оборудването – чинове, маси, шкафчета, както и физкултурният салон. Наводнени са дворът и подземните помещения. Унищожени са и наличните и новодоставените учебници. Те ще бъдат заменени изцяло. Останалите два етажа на сградата не са пострадали.

Професионалната гимназия по химични технологии „Васил Левски“ в града е засегната по-малко, но са наводнени работилниците и кухненският блок. Вторият етаж е потенциално използваем.

Лазар Додев докладва, че започва почистването на двете училища, като до  следващата седмица трябва да приключи възстановяването на дворовете и вътрешните пространства. На място са се включили много родители, учители и ученици от горните класове. Изпратени са бригади от доброволци от различни фирми и учреждения.

Същевременно стана ясно, че щетите от поройните дъждове във Великотърновска и Габровска област вече са отстранени изцяло.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“