НА 28 АВГУСТ 2014 Г. ЗАПОЧВА ЕСЕННАТА СЕСИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Начало » Последни публикации

26.08.2014

На 28 август 2014 г. (четвъртък), в 6.00 часа, в залата на V етаж на Министерството на образованието и науката, в присъствието на медиите ще се генерира вариантът за задължителния държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература. Изпитът съдържа 40 тестови задачи, които компютърът ще избере измежду 11 млн. комбинации. З0 задачи от тях са от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен. Вярното решение носи по 1 точка. Останалите 10 задачи са със свободен отговор и носят различен брой точки. Правилно решените тестови задачи носят 70 точки.

41-ви въпрос се избира от 30 варианта на задачи върху 15 изучавани автори и произведения. Зрелостниците трябва да напишат есе или интерпретативно съчинение върху изтеглената тема. Максималният брой точки, които могат да се получат на тази задача, е 30.

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит  по предмет по избор е на 29 август 2014 г. (петък).  Номерът на варианта ще бъде изтеглен в 7,00 часа, в залата на V етаж на МОН, и ще важи за всички предмети. Най-предпочитаният изпит за втора задължителна матура е по предмета  „География и икономика“, следван от „Биология и здравно образование“.  Най-малко зрелостници са заявили, че избират да положат втори задължителен държавен изпит по химия, немски, испански и френски език.

На 1 септември 2014 г. (понеделник) е държавният зрелостен изпит по желание. Вариантът ще бъде изтеглен в 7,00 часа в Пресцентъра на МОН.

Държавните зрелостни изпити започват в 8 часа и продължават 4 астрономически часа, а за зрелостници със специални образователни потребности – 6 часа. В деня на изпита зрелостниците трябва да се явят в сградата, в която предварително са разпределени, с документ за самоличност и със служебната бележа за допускане до ДЗИ, да предадат мобилните си телефони на квесторите, да заемат местата си поне 15 минути преди началото и да не напускат залата по-рано от 1 час след началото на ДЗИ.  Много важно изискване е зрелостниците да носят и да ползват химикалка, която пише с черен цвят.

Скалата за преобразуване на точките в оценки се запазва такава, каквато бе и на зрелостните изпити през май 2014 г.: 

до 22,5 точки оценката е „слаб“,

от 23 до 40,5 точки вкл. е „среден“ (3,00-3,49),

от 41 до 58,5 точки вкл. е „добър“ (3,50-4,49),

от 59 до 76,5 точки вкл. е „много добър“ (4,50-5,49),

от 77 до 94,5 точки вкл. е „отличен“ (5,50-5,99),

от 95 точки до 100 точки оценката  е отличен 6.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще се обявят до 12 септември 2014 г.

 

Пресцентър на МОН

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“