НА 28 АВГУСТ 2014 Г. ЗАПОЧВА ЕСЕННАТА СЕСИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Начало » Последни публикации

26.08.2014

На 28 август 2014 г. (четвъртък), в 6.00 часа, в залата на V етаж на Министерството на образованието и науката, в присъствието на медиите ще се генерира вариантът за задължителния държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература. Изпитът съдържа 40 тестови задачи, които компютърът ще избере измежду 11 млн. комбинации. З0 задачи от тях са от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен. Вярното решение носи по 1 точка. Останалите 10 задачи са със свободен отговор и носят различен брой точки. Правилно решените тестови задачи носят 70 точки.

41-ви въпрос се избира от 30 варианта на задачи върху 15 изучавани автори и произведения. Зрелостниците трябва да напишат есе или интерпретативно съчинение върху изтеглената тема. Максималният брой точки, които могат да се получат на тази задача, е 30.

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит  по предмет по избор е на 29 август 2014 г. (петък).  Номерът на варианта ще бъде изтеглен в 7,00 часа, в залата на V етаж на МОН, и ще важи за всички предмети. Най-предпочитаният изпит за втора задължителна матура е по предмета  „География и икономика“, следван от „Биология и здравно образование“.  Най-малко зрелостници са заявили, че избират да положат втори задължителен държавен изпит по химия, немски, испански и френски език.

На 1 септември 2014 г. (понеделник) е държавният зрелостен изпит по желание. Вариантът ще бъде изтеглен в 7,00 часа в Пресцентъра на МОН.

Държавните зрелостни изпити започват в 8 часа и продължават 4 астрономически часа, а за зрелостници със специални образователни потребности – 6 часа. В деня на изпита зрелостниците трябва да се явят в сградата, в която предварително са разпределени, с документ за самоличност и със служебната бележа за допускане до ДЗИ, да предадат мобилните си телефони на квесторите, да заемат местата си поне 15 минути преди началото и да не напускат залата по-рано от 1 час след началото на ДЗИ.  Много важно изискване е зрелостниците да носят и да ползват химикалка, която пише с черен цвят.

Скалата за преобразуване на точките в оценки се запазва такава, каквато бе и на зрелостните изпити през май 2014 г.: 

до 22,5 точки оценката е „слаб“,

от 23 до 40,5 точки вкл. е „среден“ (3,00-3,49),

от 41 до 58,5 точки вкл. е „добър“ (3,50-4,49),

от 59 до 76,5 точки вкл. е „много добър“ (4,50-5,49),

от 77 до 94,5 точки вкл. е „отличен“ (5,50-5,99),

от 95 точки до 100 точки оценката  е отличен 6.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще се обявят до 12 септември 2014 г.

 

Пресцентър на МОН

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“