МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДОЦ. РУМЯНА КОЛАРОВА ПРИЕ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАУЧНАТА ОБЩНОСТ

Начало » Последни публикации

08.09.2014

Министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова прие инициативен комитет от представители на академичната и научната общност и се запозна с техни идеи във връзка с учебното съдържание по предметите „Човек и общество“, както и  „История и цивилизация“. Участниците в срещата се обединиха около мнението от страната на инициативния комитет да започне преглед на учебното съдържание по двата предмета, след което да бъдат представени в Министерството на образованието и науката  писмени бележки и предложения, свързани с внасянето на промени по отношение на технически неточности и корекции.

Министър Коларова изрази подкрепата си за инициативи, свързани с подготовката на допълнителни учебни помагала за българското образование,  както и за отправянето на конкретни предложения  в бързи срокове за корекции на забелязани неточности. Същевременно Петко Колев, представител на едно от българските издателства и участник в инициативния комитет, отбеляза, че като цяло българските учебниците са добри и единствено в някои детайли се налагат известни осъвременявания във формулировките.

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева отбеляза, че особено при разглеждането на  учебниците за началния етап на основната степен на образование трябва да се има пред вид възрастовата специфика на учениците, както и необходимостта от достъпен и ясен език, който да се възприема от випуски от над 70 хиляди ученика годишно. Тя добави, че на този етап от обучението учебниците се явяват като един от инструментите на знанието и подчерта голямата отговорност и мисия на учителите.

Професор Пламен Павлов изтъкна важността от правото на избор за преподавателите, която е осигурена чрез наличието на повече от един учебник по предмет, а Николай Дренчев, също от инициативния комитет, посочи, че от страна на Министерството на образованието и науката се проявява разбиране към вижданията и идеите на комитета и са предоставени възможности за търсенето на решения на поставените проблеми.

На срещата не присъстваха академик Георги Марков и директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“