МИНИСТЪР КОЛАРОВА: ДА СИ УЧИТЕЛ НЕ Е ПРОСТО ПРОФЕСИЯ, А ПРИЗВАНИЕ

Начало » Последни публикации

15.09.2014

Министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова откри новата учебна  2014-2015 година едновременно в 112. Основно училище „Стоян Заимов“– София, и в Първа английска езикова гимназия.

Пред тържествено украсеното училище и изпълнения с радостна глъчка и много цветя училищен двор, министър Коларова поздрави всички присъстващи, малки и големи ученици, учители и родители за първия учебен ден - денят, в който България тръгва на училище. С любов и внимание тя се обърна към най-малките, към първокласниците, които прекрачват прага на училището, за да тръгнат по един дълъг и нелесен път, пътят на знанието. „Този път трябва да гарантира както тяхното израстване като личности, така и общото и сигурно бъдеще на страната ни. Образованието ще се превръща все повече в условие за успех и развитие за всяка семейство, град, община и страна“,  каза доц. Коларова и пожела на всички ученици на добър час. „Учете за живота, а не просто за училището. Плодовете на своя труд ще берете едва след години. Не спирайте обаче. Оттук нататък се стремете пътят Ви да бъде само напред и нагоре!“ призова още тя.

На родителите министър Коларова пожела да обграждат с обич и грижа децата си всекидневно, защото тяхната родителска грижа е необходима и незаменима опора за българското училище, за израстването и усъвършенстването на техните деца.

С благодарност министър Коларова се обърна към учителите, тези апостоли в българското училище, които въпреки трудностите на образователната ни система, която се нуждае от  много реформи, продължават да изпълняват с любов своя професионален дълг. „Защото да си учител не е просто професия. Това трябва да бъде призвание! Благодаря Ви! Вие сте пример за родолюбие и осъзната отговорност!“, подчерта министърът.

Като удари символично училищния звънец и лисна менчето с вода, за да им върви през цялата година по вода, министър Коларова  въведе първокласниците на 112 училище в сградата. Съпроводена от директора - г-н Иван Костов, и училищното ръководство, тя разгледа класните стаи на първокласниците. Изключително удоволствие за нея бе да влезе в нейната някогашна класна стая, да седне на чина, на  мястото, където е седяла и да се снима с децата за спомен.

 След това доц. Коларова посрещна по стар български обичай с хляб и сол новите ученици на Първа английска езикова гимназия, чиято възпитаничка е самата тя. На среща с директора - г-жа Нели Петрова, и учителския колектив на гимназията министър Коларова разказа интересни спомени от нейните ученически години и разгледа обновените учебни кабинети.

По време на тържествената церемония министър Коларова бе придружавана от заместник-министър Ваня Кастрева, г-н Лазар Додев, директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ и експерти от министерството.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“