МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРЕДПРИЕМА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ЗА ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦАТА НА БЕЖАНЦИ ОТ С. КОВАЧЕВЦИ

Начало » Последни публикации

17.09.2014

Министерството на образованието и науката предприема всички необходими мерки за осигуряване на възможности за достъп до образование за децата на бежанци, търсещи закрила, които се намират в териториалното поделение на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) в с. Ковачевци. Налице е готовност за приемането на децата в няколко различни столични училища с цел по-лесната и бързата им интеграция.

Министерството на образованието и науката продължава да очаква надлежна и точна информация от Държавната агенция за бежанците (ДАБ) относно броя на децата, тяхната възраст и националност. Министерството на образованието и науката също така очаква ДАБ да подаде информация  в кое свое териториалното поделение ще настани деца след напускането на с. Ковачевци. Необходимо е ДАБ да предоставят документите, с които удостоверява пред Регионалните инспекторати по образование проведения  курс по български език за съответното дете. Тази информация е нужна във връзка с предприемането на всички необходими мерки за записването на децата в училище.

Съгласно Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили закрила, имат право на образование и професионално обучение при условията и по реда за българските граждани. Приемането на бежанци в училищата се извършва по време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на втория учебен срок. Задължително условие, за да могат децата, търсещи или получили международна закрила, да продължат образованието си в български училища, е те да са завършили успешно курс по български език към ДАБ.

Посещаването на училище оказва изключително ползотворен ефект за успешната интеграция и социална адаптация на деца, преживели военни конфликти и кризи, изгубили дом и близки членове на семейството.

Към момента броят на децата, търсещи или получили международна закрила, записани в училище за учебната 2014/2015 година на територията на цялата страна е 97, като най-голям е техният брой на територията на София-град – общо 83 деца. За миналата 2013/2014 учебна година броят на децата, обучаващи се както на територията на област София-град, така и на област Сливен, е 61 деца.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“