МОН СЕЗИРА РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ ЗА САЙТ ЗА ПРОДАЖБА НА ДИПЛОМИ ЗА СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

18.09.2014

Министерството на образованието и науката сезира Районната прокуратура - София, за сайт, предлагащ продажба на дипломи за средно и висше образование, с оглед извършването на проверка и предприемане на съответните действия с цел прекратяване на подобни престъпления.

В Министерството на образованието и науката постъпиха няколкократни сигнали за  интернет-страница, на която се предлагат за продажба дипломи за средно и висше образование срещу заплащане. Информацията за подобно престъпно предлагане се разпространява в социални мрежи и различни потребителски портали в интернет пространството.

Министерството на образованието и науката напомня, че стриктно следи, контролира и регистрира издаването на дипломи и сертификати като за целта се прилагат различни методи.

Взети са също съответни превантивни мерки за защита на документите от форми на манипулации и фалшификации.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“