МОН СЕЗИРА РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ ЗА САЙТ ЗА ПРОДАЖБА НА ДИПЛОМИ ЗА СРЕДНО И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

18.09.2014

Министерството на образованието и науката сезира Районната прокуратура - София, за сайт, предлагащ продажба на дипломи за средно и висше образование, с оглед извършването на проверка и предприемане на съответните действия с цел прекратяване на подобни престъпления.

В Министерството на образованието и науката постъпиха няколкократни сигнали за  интернет-страница, на която се предлагат за продажба дипломи за средно и висше образование срещу заплащане. Информацията за подобно престъпно предлагане се разпространява в социални мрежи и различни потребителски портали в интернет пространството.

Министерството на образованието и науката напомня, че стриктно следи, контролира и регистрира издаването на дипломи и сертификати като за целта се прилагат различни методи.

Взети са също съответни превантивни мерки за защита на документите от форми на манипулации и фалшификации.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“