МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБСЪЖДА СЪС СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ И ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Начало » Последни публикации

18.09.2014

Министерството на образованието и науката (МОН) инициира на 19 септември 2014 г.  публично обсъждане на финалната версия на новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Публичното обсъждане ще се проведе на 19 септември от 10:00 часа в зала „Роял“ на “София Хотел Балкан” (Шератон). В него ще вземат участие министърът на образованието и науката доц. Румяна Коларова и зам.-министър проф.Николай Денков.

Инициативата има за цел да представи основните акценти на програмата след отразяването на получените от Европейската комисия коментари.

За участие в публичното обсъждане са поканени ректорите на висшите училища, социалните партньори на МОН, членовете на обществения съвет към министъра на образованието и науката и всички заинтересовани страни.

Предложенията и становищата по време на публичното обсъждане ще бъдат обобщени и представени на заседание на тематичната работна група, отговорна за разработването на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в края на месец септември 2014 г.

„Наука и образование за интелигентен растеж“ е изцяло нова програма за програмния период 2014-2020 г. Общият й бюджет възлиза на 1,37 млрд.лв. (финансиране от ЕС и национално съфинансиране). Управляващ орган на програмата ще бъде Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към МОН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“