ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТ НА УЧИЛИЩНО ОБЩЕЖИТИЕ В БОТЕВГРАД ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“

Начало » Последни публикации

19.09.2014

Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев" – Ботевград,  посрещна учебната година с ремонтираното си общежитие. Министерство на образованието и науката е конкретен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОППР), схема BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“. Извършените строително-ремонтни дейности и ремонт на общежитието на училището са на обща стойност по договор за безвъзмездна финансова помощ 1 016 626,99 лв.

Направени са следните ремонтни дейности в Професионалната гимназия: подменена е хидроизолацията на покрива; поставена е топлоизолация по фасадата; подмяна на ВиК, електро и отоплителната инсталация; извършен е вътрешен ремонт (шпакловка, боядисване с латекс и поставяне на ламинат); направена е газификация; изградено е котелно помещение; изградена е достъпна архитектурна среда.

Професионалната гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“ е елитно професионално учебно заведение, подготвящо висококвалифицирани специалисти. Открита е на 27.08.1962 г. в отговор на бързо развиващата се тогава промишленост в Ботевград. От 1967 г. училището се настанява в собствена сграда, а през 1972 г. се открива и общежитие. Мотото на гимназията е: "Училище с традиции и бъдеще", защото успешно съчетава професионалното обучение по традиционните специалности (Автотранспортна техника, Промишлена електроника) и съвременни специалности с поглед в бъдещето (Газова техника, Компютърна техника и технологии, Системно програмиране, Бизнес администрация, Посредник на трудовата борса).

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“