ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА ОТКРИ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ СРЕД УЧИТЕЛСКИТЕ СИНДИКАТИ

Начало » Последни публикации

25.09.2014

Заключителна конференция  на тема  „Насърчаване на равенството между половете сред  учителските синдикати и в учителската професия – мерки за прилагане и засилване действията на учителските синдикати спрямо  равенството между половете в условия на строги икономии“ се проведе днес, 25.09.2014 г., в хотел „Рамада“ – София.

Конференцията се организира по проект на Европейския комитет на синдикатите в образованието (ЕКСО), в  партньорство с   Европейската федерация на работодателите в образованието  (ЕФРО), чиито член  от 2009 г. е и Министерството на образованието и науката. 

Събитието бе открито от Председателя на ЕКСО г-жа Кристин Блауър.

От името на Министерството на образованието и науката с приветствие към участниците  се обърна заместник-министър  Ваня Кастрева: „Вярвам, че за всички вас, които тези дни ще работите  за благото на образованието,  това ще бъдат   дни на ефективни  изводи, дни на добри контакти, дни на приятни спомени в нашата древна Родина.  В  качеството си  на заместник-министър,  и като човек, който е практикувал учителската професия, изразявам своето особено задоволство от  провеждането на днешната конференция. Убедена  съм че тя ще бъде трибуна  за още по–задълбочено и цялостно дискутиране на мерките и действията за постигане  равенство между половете в  учителската професия,  и в рамките на учителските синдикати“.

Като изрази благодарността си към  организаторите от Европейския  комитет  на синдикатите  в образованието  и  на партньорите от Европейската федерация на работодателите  в образованието, заместник-министър Кастрева подчерта, че за да може да реализира своите основни цели - подобряване качеството на образованието и гарантиране равен достъп до образование на всички български деца, екипът на Министерството на образованието и науката работи и ще продължава да работи в добро сътрудничество  със  своите социални  партньори.

„Убедена съм, че доброто сътрудничество между социалните партньори е ключът за постигане на добри и трайни резултати“, отбеляза г-жа Кастрева  и допълни, че това е един от важните приоритети на екипа на МОН. Като доказателство тя посочи  наскоро подписания  Колективен трудов договор,  приет изключително добре от цялата учителска общност.

Във форума взеха участие  още Чавдар Христов – заместник-председател на Конфедерацията на  независимите синдикати в България, Юлиян Петров – председател на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа, Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Кунка Дамянова – председател на Постоянния комитет за равенство в ЕС,   Ан  Хумберт -  представител на Европейския институт за равенство между половете, експерти по  проекта и над 80 синдикалисти от цяла Европа.

Присъствието на голям брой международни организации от всички европейски държави ще  позволи  въпросите за равнопоставеност между половете в учителската професия да се обсъдят както на национално, така и на общоевропейско ниво. Дискусиите и добрите практики в края на заключителната конференция ще помогнат да се даде отговор на въпросите какво е влиянието на икономическата криза върху равнопоставеността на половете, кои са добрите практики, които трябва да се следват, и накъде да се насочат бъдещите усилия.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“